Welkom bij Excelight business intelligence

Excelight Business Intelligence

Excelight helpt organisaties met het realiseren en in stand houden van Business Intelligence systemen. Business Intelligence (BI) is een verzameling methodieken en technieken om gegevens (data) uit verschillende bronnen samen te brengen en een organisatie te voorzien van waardevolle rapportages en analyses (informatie).

Bedrijven die gebruik maken van degelijke Business Intelligence systemen zijn in staat om:

- Betrouwbaarder en eenvoudiger bedrijfsresulaten te verantwoorden;

- Beter managementbeslissingen te nemen;

- Nieuwe trends en verbanden te ontdekken;

- Efficienter met informatie te werken.

- Waarde te creëren uit data.


Excelight is overtuigd dat Business Intelligence meer is dan het neerzetten van een computersysteem. Samen met u willen we naar een gemanaged Business Intelligence eco-systeem waarin informatie sneller, betrouwbaarder en relevanter is voor uw organisatie.

News feed